ආවට ස්තූතියි

මේ පැත්තෙ ආවාට බොහොම ස්තූතියි. නැත්නම් කමෙන්ට් කරන අයට විතරයිනෙ පුද්ගලිකව ස්තූතියි කරන්න හම්බ වෙන්නෙ !!

Saturday, April 30, 2016

දවස උණුසුම් වගෙයි..

2 comments:

  1. ඔහේ එහෙම ගිනි තියන්න යනව නෙමයි.

    ReplyDelete
  2. මොනාද අයියෙ මේ ? තියල පෙන්නහං ගිණි

    ReplyDelete