ආවට ස්තූතියි

මේ පැත්තෙ ආවාට බොහොම ස්තූතියි. නැත්නම් කමෙන්ට් කරන අයට විතරයිනෙ පුද්ගලිකව ස්තූතියි කරන්න හම්බ වෙන්නෙ !!

Saturday, April 30, 2016

සයිබර් අවුරුදු උළෙල 2016 පෙර සූදානම

2 comments:

  1. ඔය පාන්දරම වැඩ අල්ලල තියෙන්නෙ හිටං.

    ReplyDelete